: 403 : 2074 Upload On: 2021-01-09

Download & Play Love You Na Yaar Mp3 Ringtone by Sanju Rathod new Marathi Love Song 2021.

तुझं हसणं, तुझं रुसणं, तुझं लाजणं मला छळतय ग राणी ।
जशी हूर तू, जणू नूर तू, मशहूर तू, माझ्या स्वप्नाची राणी।
माझं सारं काही तू तुला कसा विसरू अग थोडा तरी कर ना विचार
आय लव्ह यु लव्ह यु लव्ह यु लव्ह यु लव्ह यु
ना यार खुदसेभी ज्यादा तुला करतो मी प्यार
आय लव्ह यु लव्ह यु लव्ह यु लव्ह यु लव्ह यु
ना यार हद से भी ज्यादा तुला करतो मी प्यार ।।1।।


    Avg Rating 4.50 by 4 User(s)


Download Now
Download More Marathi Ringtones

Latest Ringtones 2021